CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200110
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
VĂN BẢN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG
STT Số văn bản Nội dung văn bản
1 1632/ GD-ĐT Hướng dẫn thực hiện một số qui trình về công tác thi đua- khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
2 21/2008/QĐ-BGD&ĐT Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048