CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
   
 
DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
STT LOẠI HÌNH ĐẠT CHUẨN
1 Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
2 Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
   
 
 
STT Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia HUYỆN NĂM ĐẠT
1 Trường Tiểu học Sơn Nguyên Xã Sơn Nguyên- Huyện Sơn Hòa- Phú Yên 2016
2 Trường tiểu học Củng Sơn 1 TT Củng Sơn- Sơn Hòa- Phú Yên 2011
3 Trường tiểu học Củng Sơn 2 TT Củng Sơn- Sơn Hòa- Phú Yên 2005
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048