CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
Chi bộ phòng GD-ĐT
Ban chấp hành Bản tin Văn bản
 
 Địa chỉ :     05-Võ Thị Sáu-TT Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
 Điện thoại:     057.3861713
 Thư điện tử :     pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
STT Số văn bản Ký ngày Nội dung văn bản
 
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048