CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
Công đoàn ngành
Ban chấp hành Bản tin Văn bản
 
 Địa chỉ :     05-Võ Thị Sáu-TT Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
 Điện thoại:     057.
 Thư điện tử :     pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
STT Số văn bản Ký ngày Nội dung văn bản
1 139/QCLT 01.11.2010 Quy chế phối hợp hoạt động của phòng GD&ĐT và CĐGD Huyện Sơn Hòa- Nhiệm kỳ X
2 05/CĐGD 05.02.2008 Quy chế làm việc của UB kiểm tra CĐGD Huyện Sơn Hòa -khó X
3 04/CĐGD 25.02.2008 Quy chế làm việc của BCH CĐGD Huyện Sơn Hòa- Khóa X
4 ***** ***** Danh sách trích ngang BCH 33 Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012 Trực thuộc CDGD Sơn Hòa
5 138/QĐ-LĐLĐ 02.01.2008 Quyết định chuẩn y BCH CĐGD Huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2008-2013
 
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048