CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
Hội chữ thập đỏ ngành GD
Ban chấp hành Bản tin Văn bản
 
 Địa chỉ :     05-Võ Thị Sáu- TT Củng Sơn -Sơn Hòa Phú Yên
 Điện thoại:     0573640269
 Thư điện tử :     pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
STT Số văn bản Ký ngày Nội dung văn bản
1 953/QĐ-UBND 26.08.2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Huyện Sơn Hòa
2 77/CTĐ-NGD 30.09.2010 Chương trình Công tác hội và phong trào Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2010-2011
3 350-CV/HU 08/09/2009 Công văn chỉ đạo phát triển tổ chức Hội CTĐ
4 17-QĐ/CTĐ 12.05.2006 Quyết định chuẩn y BCH hội CTĐ Việt nam ngành Giáo dục Sơn Hòa
5 11/2008/QH12 01.01.2009 Luật hoạt động Hội chữ thập đỏ
6 548/HD-TƯHCTĐ 28-5-2008 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam
7 33/QĐ-BNV 14.01.2008 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
8 43-CT/TW 08.06.2010 Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048