CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC

Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2006-2007
Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2006-2007
 
Các thông tin thi đua- khen thưởng năm học 2006-2007 khác...
STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC NĂM HỌC
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048