CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 34-HDLT/PGDĐT-CĐGD Hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017

 
2 227/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (HD học sinh thi giao lưu Tiếng Việt của Chúng em cấp tỉnh năm học 2016-2017)

 
3 226/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (ôn tập và hướng dẫn học sinh tham gia phần thi năng khiếu cấp tỉnh)

 
4 90/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi trong kỳ thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2016-2017

 
5 31/CĐGD V/v thông báo kết quả xét trợ cấp Quỹ tương trợ ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2016-2017

 
6 218/PGDĐT V/v triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

 
7 217/PGDĐT V/v tăng cường phòng chống vi rút cám A, H7N1 các các chủng cúm có khả năng lây sang người

 
8 214/PGDĐT V/v kiểm tra nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và kết quả hoạt động của các Trung tâm HTCĐ năm 2017

 
9 212/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( Làm giám khảo Hội thi Giữ vở sạch và viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2016-2017)

 
10 211/PGDĐT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
11 210/PGDĐT V/v thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông

 
12 209/PGDĐT V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí dựng trường học và giáo dục về xây dựng nông thôn mới

 
13 208/PGDĐT V/v báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

 
14 85/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi trong kỳ thi chọn HSG ở các khối 6,7 cấp huyện năm học 2016-2017

 
15 202/PGDĐT V/v thông báo điều chỉnh lịch thi và địa điểm thi kỳ thi chon HSG khối 6,7,8 cấp huyện năm học 2016-2017

 
16 203/PGDĐT Về việc tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASIAN

 
17 201/PGDĐT V/v tăng cường sử dụng Văn phòng điện tử trong trao đổi văn bản chỉ đạo điều hành

 
18 200/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2016-2017

 
19 195/PGDĐT V/v thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP

 
20 194/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Đinh Núp

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048