CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Thông báo hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2010-2011

 
2 +03/CĐ-UBND:Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Tỉnh

 
3 Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các trường PTDTBT + Giấy triệu tập

 
4 Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ GDPT- Phòng GD-ĐT Sơn Hòa

 
5 KHẨN: THÔNG BÁO VỀ LŨ LỤT

 
6 V/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông

 
7 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GD-ĐT SƠN HÒA VÀ CĐGD SƠN HÒA - NHIỆM KỲ ( 2008-2013)

 
8 GIẤY TRIỆU TẬP ( tập huấn tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc)

 
9 V/v hướng dẫn tích hợp GDKNS trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học

 
10 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

 
11 Thông báo tập huấn công tác Công đoàn năm 2010

 
12 V/v xây dựng chương trình công tác Thư viện trường học

 
13 Hướng dẫn triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/ADISS năm 2010

 
14 Kế hoạch vận động tiếp sức cho HS vùng lũ đến trường

 
15 Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2010-2011

 
16 Thông báo V/v duyệt thẩm định quyết toán năm 2009

 
17 kế hoạch tập huấn công tác Công đoàn năm 2010

 
18 Thông báo triệu tập tập huấn nước sạch-VSMT trong trường học.

 
19 V/v báo cáo các khoản thu đầu năm học trong nhà trường

 
20 Thông báo triệu tập giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048