CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Thông báo Về việc nhận sách - thiết bị

 
2 Giấy mời tham dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức HKPĐ và HTNTĐ đợt 1, năm học 2010-2011

 
3 Triệu tập tập huấn công tác PCGDTH, PCGDTHĐĐT năm 2011

 
4 Báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục HKI năm học 2010-2011

 
5 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

 
6 Lịch hội giảng GVG Cấp huyện Bậc THCS năm học 2010-2011

 
7 Quyết định về việc ban hành điều lệ và thành lập ban tổ chức Hội khỏe Phù đổng, hội thao Nghi thức đội cấp huyện và tham gia cấp tỉnh , năm học 2010-2011

 
8 Thông báo nộp báo cáo sơ kết kiểm tra nội bộ trường học HKI năm học 2010-2011

 
9 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
10 Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS và số hiệu bằng năm học 2009-2010

 
11 Quyết định thành lập BGK hội thi GVG cấp huyện năm học 2010-2011

 
12 Thông báo kiểm tra công tác Phổ cập Giáo dục THCS Năm 2010

 
13 Kết quả thi học sinh giỏi máy tính Casio bậc THCS

 
14 Hướng dẫn báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KH I năm học 2010-2011

 
15 Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học (Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT)

 
16 Nghị định của chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

 
17 Giấy mời Hội nghị và triển khai dự toán ngân sách năm 2011

 
18 Thông báo nghỉ tết dương lịch của UBND Huyện Sơn Hòa

 
19 Danh sách Cán bộ quản lý hưởng phụ cấp chức vụ

 
20 Báo cáo thống kê giữa năm (T12-EMIS) năm học 2010-2011

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048