CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 302/PGDĐT V/v khen thưởng cuối năm học học sinh tiểu học

 
2 44/CĐGD V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác CĐCS năm học 2016-2017

 
3 297/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Rút kinh nghiệ các kỳ thi cấp huyện cấp THCS)

 
4 296/PGDĐT V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

 
5 295/PGDĐT V/v hướng dẫn báo cáo thống kê EMIS trực tuyến cuối năm học 2016-2017

 
6 294/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác trong Hè năm 2017

 
7 292/PGDĐT V/v báo cáo công tác phát triển Đảng trong trường học

 
8 289/PGDĐT V/v hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học 2016-2017

 
9 42-KHLT-PGDDT-CDGD Hướng dẫn tổng kết thực hiện Phong trào thi đua xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn năm học 2016-2017 - Sơn Hòa

 
10 36/HD-CĐGD Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

 
11 35/KH-CĐGD Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội CĐGD huyện Sơn Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

 
12 288/PGDĐT V/v xét, chọn học sinh nhận học bổng do Công ty TNHH BHNT Generali tài trợ

 
13 286/PGDĐT V/v coi thi và chấm thi hai môn tiếng Việt và Toán lớp 5 cuối năm học 2016-2017

 
14 280/ PGDĐT V/v phân công trực hè; đánh giá viên chức năm học 2016-2017

 
15 279/ PGDDT V/v lập hồ sơ xác nhận hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế

 
16 278/ PGDĐT V/v thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm học 2016-2017

 
17 V/v thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên, nhân 277/PGDĐT viên theo Đề án thuyên chuyển, biệt phải, luân chuyển giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện Sơn Hòa năm học 2017-2018

 
18 271/PGDĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạm thương tích và đuối nước cho học sinh

 
19 270/PGDĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

 
20 269/PGDĐT V/v triển khai cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" cho học sinh tiểu học

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048