CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 12/2011/TT-BGD&ĐT:Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 
2 Kết quả thi thí nghiệm thực hành cấp tỉnh bậc THCS năm học 2010-2011

 
3 Giấy triệu tập huấn chương trình GDTX

 
4 KHẨN-Thay đổi thời gian triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Bóng chuyền Nam -Nữ THCS , môn bóng đá nữ THCS

 
5 Giấy triệu tập cử giáo viên làm trọng tài môn Thể dục trong HKPĐ cấp Tỉnh năm 2011

 
6 Giấy triệu tập cử giáo viên làm trọng tài môn Kéo co trong HKPĐ cấp Tỉnh năm 2011

 
7 Giấy triệu tập cử giáo viên làm trọng tài môn Bắn nỏ trong HKPĐ cấp Tỉnh năm 2011

 
8 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Bắn nỏ

 
9 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Đẩy gậy

 
10 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Thể dục Arobic

 
11 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Kéo co THCS

 
12 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Thể dục cá nhân và đồng đội THCS

 
13 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Đá cầu

 
14 Công văn số 3502 của Bộ tài chính

 
15 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh môn Bóng đá, Bóng chuyền nam nữ THCS

 
16 Giấy triệu tập Đoàn đại biểu tham gia diễu hành 400 năm Phú Yên

 
17 Thông báo triệu tập tham gia Hội thao cấp huyện năm 2011 - CĐGD ( bổ sung)

 
18 Giấy triệu tập Giáo viên và Học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh Môn Cầu lông nam, nữ THCS ( Gửi lại)

 
19 Kết quả kỳ thi học sinh giỏi 8 môn bậc THCS cấp Tỉnh năm học 2010-2011

 
20 154/GD&ĐT: Thông báo kiểm tra hồ sơ các lớp bổ túc VH

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048