CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Thông báo mời họp Công đoàn cơ sở

 
2 216/TB-GDĐT:Thông báo thay đổi GV coi kiểm tra , giám sát kiểm tra HKII lớp 5 năm học 2010-2011

 
3 93/ĐL-VHTT:Điều lệ Giải bóng đá nhi đồng (U10)huyện Sơn Hòa năm 2011

 
4 13/KHLT:Kế hoạch tập huấn GV-TPT Đội năm học 2011-2012 tỉnh Phú Yên

 
5 214/QĐ-GD&ĐT:Quyết định thành lập BTC và BGK hội thi "Cán bộ -Giáo viên thư viện giỏi năm 2011

 
6 211/QĐ-GD&ĐT:QĐ phân công GV giám sát chấm kiểm tra HKII lớp 5 năm học 2010-2011

 
7 210/QĐ-GD&ĐT:QĐ phân công GV coi kiểm tra HKII lớp 5 năm học 2010-2011

 
8 206/GD&ĐT:Xây dựng đề án PCGD mầm non giai đoạn 2010-2015

 
9 209/GD&ĐT:Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

 
10 43/TB-UBND:Thông báo của UBND huyện Sơn Hòa về nghỉ lễ 30/4 và 1/5

 
11 40/CDGD:Kết quả xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2011

 
12 202/GD&ĐT:Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD năm 2011

 
13 203/GD&ĐT:Thông báo tuyển sinh lớp CĐMN, lớp Quản lý GD trường học 2011

 
14 119/YTDP:Tập huấn công tác y tế trường học

 
15 201/GD&ĐT:Thông báo phân công giáo viên kiểm tra và giám sát kiểm tra học kỳ II lớp 5 năm học 2010-2011

 
16 178/UBND:Phòng cháy chữa cháy Bảo vệ công tác bầu cử

 
17 06/LT-PGDĐT-HĐ:Kế hoạch tổ chức Hội thi Kể chuyện Bác Hồ và Tuyên truyền Măng non năm 2011

 
18 06/CTĐ-GND:Hướng dẫn Đại hội Chi hội Chữ thập đỏ trường học nhiệm kỳ 2011-2016

 
19 195/QĐ-GD&ĐT:Quyết đinh thanh tra coi thi Học kỳ II lớp 9 năm học 2010-2011

 
20 197/GD&ĐT:V/v công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048