CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 77/CĐGD:Thông báo xét chọn gia đình NG và LĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở

 
2 Giấy mời triển khai công tác chuyên môn

 
3 348/GD&ĐT:Thông báo về việc giao biên chế trường, lớp, học sinh năm học 2011-2012

 
4 Giấy triệu tập triển khai công tác tuyên truyền viên giỏi

 
5 347 LT/GD-CĐ-CTĐ:V/v Tham gia hiến máu tình nguyên năm 2011

 
6 346/GD&ĐT:V/v lập kế hoạch hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

 
7 345/PGD&ĐT: V/v Tăng cường phòng chống bệnh Chân tay miệng

 
8 22/QĐ-CTĐ:Quyết định V/v công nhận BCH, BTT và các ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ ngành GD&ĐT NK 2011-2016

 
9 308/GD&ĐT: Thông báo phân bổ chỉ tiêu khen thưởng HSG cấp tỉnh năm học 2010-2011

 
10 Giấy triệu tập, danh sách GV-TPT Đội tấp huấn Đà Nẵng ( đã bổ sung)

 
11 54/2011/NĐ-CP: Nghị định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 
12 303/GD&ĐT:Thông báo kết quả xét thi đua-khen thưởng năm học 2010-2011

 
13 Kế hoạch, Danh sách, Giấy triệu tập CB, GV-TPT tập huấn Đà Nẵng

 
14 Bảng tổng hợp giao chỉ tiêu tiết kiệm 10%

 
15 965/QĐ-UBND:V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 đối với GDMN,GDPT

 
16 Giấy mời tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông

 
17 Giấy triệu tập ( hội thi tuyên truyền măng non và kể chuyện Bác Hồ cấp tỉnh năm 2011)

 
18 238/UBND-VP:V/v kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ HS con hộ nghèo đi học theo QĐ 112 và QĐ 101 của Thủ tướng chính phủ

 
19 281/GD&ĐT:Triệu tập GV,HS tham dự lễ phát động Ngày môi trường 5/6/2011

 
20 47/CDGD:Triệu tập ĐVCĐ tham dự lễ phát động ngày môi trường 5/6/2011

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048