CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 ****:Thư của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên gửi đến các Nhà giáo lão thành, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên

 
2 Triệu tập hội nghị công tác PCGDPT năm 2011

 
3 Thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới

 
4 39/KH-BATGT:Kế hoạch triển khai Tháng An toàn giao thông của UBND huyện

 
5 433/GD&ĐT: V/v Báo cáo tình hình 3 "Đủ"

 
6 1419/QDD-UBND: V/v khen thưởng thành tích năm học 2010-2011

 
7 410/UBND:V/v tổ chức tết trung thu năm 2011

 
8 12/CT-UBND:Chỉ chị V/v triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học

 
9 334/YTDP:V/v triển khai hoạt động chải răng trong trường học

 
10 Giấy mời tham dự gặp mặt, tuyên dương giáo viên tham gia Hội thi An toàn giao thông

 
11 81/QĐ-CĐGD:Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc (đột xuất) của Ban thường vụ CĐGD Sơn Hòa

 
12 30/QĐ-CTĐ:V/v vận động hỗ trợ Hội viên Hội CTĐ-NGD qua đời ( thầy LỮ ĐÌNH NGHĨA)

 
13 417/GD&ĐT:V/v Báo cáo khảo sát, đánh giá công tác CTGDPT giai đoạn 2002-2009

 
14 412/GD&ĐT:V/v tuyển hợp đồng giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT Sơn Hòa năm học 2011-2012

 
15 Giấy triệu tập báo cao viên THCS năm 2011

 
16 396/GD&ĐT:V/v Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2011-2012

 
17 392/GD&ĐT:V/v điều tra đối tượng phổ cập giáo dục năm 2011

 
18 393/GD&ĐT:V/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục phổ thông năm 2011

 
19 Giấy triệp tập tập huấn chuyên môn hè Bậc mầm non năm 2011

 
20 Giấy triệu tập - Tham gia Hội thi An toàn giao thông trong CBCC cấp tỉnh ( đợt 2)

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048