CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Giấy mời Hội nghị triển khai công tác chuyên môn mầm non năm học 2011-2012

 
2 Giấy triệu tập dự Hội nghị Công tác Đội năm học 2010-2011

 
3 94/LT-PGD&ĐT-CĐGD: Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2011-2012

 
4 Hướng dẫn hoạt động khối thi đua

 
5 Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết và triển khai công tác công đoàn năm học 2011-2012

 
6 Giấy mời hội nghị công tác An ninh trật tự trường học

 
7 460/GD&ĐT:Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng năm học 2011-2012

 
8 Giấy triệu tập họp chuyên môn tiểu học

 
9 Lịch công tác trọng tâm GDMN năm học 2011-2012

 
10 Hướng dẫn phòng chống bệnh Tay-chân-m​iệng trong các cơ sở GDMN

 
11 Giấy triệu tập Đại biểu ngành GD&ĐT tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Hòa

 
12 Giấy triệu tập Tập huấn Truyên truyền, giáo dục phòng chống Ma túy trong trường học

 
13 21/CT-UBND:Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN,GDPT năm học 2011-2012 UBND tỉnh Phú yên

 
14 Giấy mời hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm y tế trưởng học năm học 2010-2011

 
15 453/GD&ĐT: Kế hoạch tập huấn chuyên môn THCS năm học 2011-2012

 
16 456/GD&ĐT:V/v Báo cáo thống kê EMIS đầu năm năm học 2011-2012

 
17 03/TB-HĐTTVC:thông báo tập trung kỳ thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2011

 
18 86/CĐGD:Hướng dẫn chia, tách thành lập mới công đoàn cơ sở trường học

 
19 440/GD&ĐT: Giấy triệu tập Báo cáo viên THCS năm 2011

 
20 438/GD&ĐT:V/v nhắc nhở, phê bình trường MN 24/3

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048