CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 538/GD&ĐT: Kết luận Hội nghị chuyên môn THCS ngày 19/10

 
2 Giấy triệu tập Giáo viên THCS

 
3 Lịch công tác thanh tra năm học 2011-2012

 
4 493/KH-GD&ĐT:Kế hoạch công tác thanh tra GD năm học 2011-2012

 
5 Giấy triệu tập (họp triển khai CM THCS)

 
6 Giấy triệu tập (tập huấn NS-VSMT)

 
7 Giấy triệu tập (tham gia giải cầu lông nữ)

 
8 548/GD&ĐT:V/v thực hiện kê khai tài sản , thu nhập năm 2011

 
9 517/GD&ĐT:V/v hướng dẫn báo cáo định kỳ

 
10 Quyết định tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục"

 
11 1521/UBND: Quyết định khen thưởng của UBND Tỉnh năm học 2010-2011 của đơn vị ngành GD Sơn Hòa

 
12 514/GD&ĐT:V/v thực hiện mục tiêu phổ cập GDTHCS

 
13 Quyết định, thông báo kiểm tra công tác CĐCS, Hội chữ thập đỏ trường TH Đinh Bộ Lĩnh

 
14 Thông báo v/v xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2010

 
15 Giấy triệu tập (Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT)

 
16 Kế hoạch, Quyết định Hội thi tuyên truyền Phòng chống ma túy năm 2011

 
17 497/TB-GD&ĐT:V/v trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 
18 427/BHYT-PT:V/v thu BHYT học sinh đợt 2 năm học 2011-2012

 
19 Công văn vận động hỗ trợ Hội viên Hội CTĐ-NGD qua đời (cô NGUYỄN THỊ HƠN - THCS Vừ A Dính)

 
20 Giấy mời họp triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2011-2012

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048