CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 121/LT-PGD&ĐT-CDGD: Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20/11

 
2 Giấy triệu tập tập huấn Luật các môn thi đấu Hội khỏe Phù Đổng

 
3 21-LT/HĐ-PGD&ĐT:Kế hoạch tổ chức ngày hội Kế hoạch nhỏ năm 2011

 
4 579/GD&ĐT:Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch hội thi GVDG cấp huyện bậc THCS năm học 2011-2012

 
5 Kế hoạch công tác vận động nữ trong tình hình mới của CĐGD Phú Yên

 
6 117/CDGD:Hướng dẫn báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các Cuộc vận động - CĐGD Sơn Hòa

 
7 571/GD&ĐT:Giấy triệu tập triển khai công tác CM chuẩn bị hội giảng

 
8 Giấy mời tham dự tập huấn tuyên truyền phòng chống HIV/ADIS

 
9 567/GD&ĐT:V/v hội nghị triển khai công tác thư viện- thiết bị trường học

 
10 Giấy mời tham dự tập huấn tuyên truyền phòng chống HIV/ADIS

 
11 20/LT-HĐ-PGD&ĐT:Kế hoạch liên tịch về Kiểm tra công tác Đội và Hoạt động GDNGLL đợt 1 năm học 2011 - 2012 - Sơn Hòa

 
12 HD thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012

 
13 Giấy triệu tập tập huấn phần mềm nhập dữ liệu GDTH

 
14 106/HĐĐ:Hướng dẫn Chương trình rèn luyện Đội viên và Dự bị đội viên của tỉnh

 
15 Quyết định thành lập và chuẩn y BCH CĐCS THCS Krong Pa và Quyết định chuẩn y bổ sung BCH CĐCS Phước Tân của BTV CĐGD

 
16 557/GD&ĐT:V/v phân công GV phụ trách công tac phổ cập Hộp

 
17 557/GD&ĐT:Kế hoạch thanh tra chuyên đề MN Krông Pa

 
18 Quyết định chuẩn y Ban chấp hành CĐCS TH Cà Lúi, THCS Kpă Kơ Lơng Hộp

 
19 110/QĐ-CDGD:Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở TH Cà Lúi và THCS Kpă Kơ Lơng

 
20 540/GD&ĐT: Phân công giáo viên chuẩn bị tài liệu trong đợt tập huấn GV THCS

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048