CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 380/PGDĐT V/v triệu tập tham dự lớp BDTX cho CBQL và giáo viên MN hè năm 2017

 
2 378/PGDĐT V/v tập huấn chuyên đề cấp tiểu học

 
3 368/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017

 
4 353/ PGDĐT V/v góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn chuẩn bị cho năm học 2017-2018

 
5 352/ PGDĐT V/v Thống kê giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực

 
6 350/PGDĐT V/v Giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của đơn vị và người có thẩm quyền ký cấp, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu

 
7 348/PGDĐT V/v phụ đạo hè cho học sinh tiểu học chưa hoàn thành chương trình lớp học

 
8 120/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v công nhận kết quả đánh giá xếp loại chương trình BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2016-2017

 
9 119/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh tốt nghiệp THCS hệ giáo dục thường xuyên đợt 1 năm học 2016-2017

 
10 118/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh tốt nghiệp THCS hệ chính quy năm học 2016-2017

 
11 338/PGDĐT Hướng dẫn hồ sơ thi đua năm học 2016-2017

 
12 336/PGDĐT V/v đề nghị Hiệu trưởng các trường gửi báo cáo (lần thứ hai)

 
13 323/PGDĐT V/v xét, chọn học sinh nhậ xe đạp

 
14 318/PGDĐT V/v báo cáo tình hình học sinh bỏ học năm học 2016-2017

 
15 309/PGDĐT V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2016-2017; kế hoạch biên chế năm học 2017-2018

 
16 308/PGDĐT V/v phân công tham gia Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

 
17 307/PGDĐT V/v làm hồ sơ xét công nhận hết thời gian tập sự đối với giáo viên

 
18 305/PGDĐT V/v báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016-2017

 
19 304/PGDĐT V/v hướng dẫn nhập dữ liệu học sinh đăng ký dự tuyển THPT năm học 2016-2017

 
20 303/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( Chấm điếm sáng kiến cấp cơ sở)

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048