CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Quyết định Hội thi tham gia GVDG cấp tỉnh NH 2011 - 2012

 
2 622/GD&ĐT:Về việc thực hiện mục tiêu PCGDPT năm 2012

 
3 Triệu tập giáo viên tham gia dự tập huấn GV tiếng anh tiểu học

 
4 620/GD&ĐT:V/v chuẩn bị đón đoàn kiểm tra PCGD THCS của Sở GD&ĐT

 
5 10/KH-CAH:Kế hoạch kiểm tra công tác PCCC chuyên đề trường học trên địa bàn huyện Sơn Hòa

 
6 621/GD&ĐT:V/v cấp phát học bổng Mai vàng

 
7 125/CĐGD:Công văn đề nghị thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn năm 2011

 
8 Giấy mời tham dự lễ tổng kết hội giảng GVG bậc THCS năm học 2011-2012

 
9 Triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

 
10 605/GD&ĐT:Quyết định Kiểm tra công tác thư viện - thiết bị trường học năm học 2011 - 2012

 
11 124-LT/CDGD-CTĐ:V/v thu quỹ tương trợ CĐGD Phú Yên, CĐGD Sơn Hòa và Hội phí CTĐ năm 2011

 
12 603/GD&ĐT:Lịch kiểm tra công tác Đội và HĐGDNGLL năm 2011-2012

 
13 602/GD&ĐT:Dừng tổ chức Festival "Khám phá khoa học cùng SKYCARE"

 
14 601/GD&ĐT:Tổ chức Hội thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi"; "Nét chữ - Nết người"

 
15 600/GD&ĐT:Phân công giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục

 
16 Giấy triệu tập

 
17 589/GD&ĐT:V/v kiểm tra công tác thư viện-TB năm 2011-2012

 
18 Kế hoạch tổ hức hội thi GV giỏi THCS cấp tỉnh

 
19 Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011

 
20 575/GD&ĐT:V/v phân hạng trường MN,TH,THCS năm học 2011-2012

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048