CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 11/PGDĐT: Thông báo lập dự trù kinh phí PCGDPT năm 2012

 
2 08/PGDĐT-THCS: Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012

 
3 Giấy triệu tập coi thi học sinh giỏi 8 môn lý thuyết năm học 2011-2012

 
4 146/CĐGD:Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở năm 2011

 
5 Giấy triệu tập khai báo phiếu điều tra MCLTT-DFA

 
6 673/HD-GD&ĐT: Hướng dẫn BC sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012

 
7 58/2011/BGD-ĐT: TT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

 
8 655/GD&ĐT:V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức năm 2011

 
9 V/v xây dựng tượng danh nhân trong khuôn viên trường học

 
10 661/GD&ĐT:Thông báo V/v đề nghị nhân sự giáo viên TPTĐ

 
11 641/GD&ĐT:Quyết định cử GV tham gia chấm thi kiểm tra HKI năm học 2011-2012

 
12 658/GD&ĐT:Giấy triệu tập (tập huấn phần mềm soạn giáo án)

 
13 THÔNG BÁO (Tập trung ôn tập thi tuyển viên chức các ngạch năm 2011)

 
14 653/GD&ĐT:THÔNG BÁO (Thay đổi địa điểm triển khai tuyên truyền Luật viên chức)

 
15 635/GD&ĐT:V/v hướng dẫn chuẩn bị hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2011 - 2012

 
16 Giấy triệu tập (V/v tập huấn Mi Sa)

 
17 633/GD&ĐT:Thông báo nộp hồ sơ tham gia thi tuyển viên chức các ngạch năm 2011

 
18 632/GD&ĐT:Triển khai tuyền truyền Luật viên chức

 
19 Giấy mời họp

 
20 627/GD&ĐT:V/v thực hiện công tác chuyên môn cấp THCS

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048