CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 148/PGDĐT:Thông báo số 3 về việc điều chỉnh bổ sung, thay thế HS tham gia Giải TTHĐ cấp tỉnh

 
2 Xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015

 
3 Giấy triệu tập họp chuẩn bị hội thi giao lưu tiếng việt

 
4 Giấy triệu tập tham gia vòng sơ tuyển Môn Cầu lông trong Hội thao Phụ nữ huyện Sơn Hòa - năm 2012

 
5 Giấy triệu tập CB, GV, NV về tham dự Hội thao Hội Phụ nữ huyện Sơn Hòa - năm 2012

 
6 111/QĐ-PGDĐT:Quyết định thanh lập HĐ coi thi HSG TNTH cấp huyện năm học 2011-2012

 
7 120/QĐ-GDĐT:Quyết định thành lập ban coi thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2011-2012

 
8 Chương trình và lịch thi đấu thể thao học đường huyện Sơn Hòa năm học 2011-2012

 
9 109/PGDĐT:Kế hoạch thi HSG cấp huyện TNTH lớp 9 năm học 2011-2012

 
10 108/PGDĐT: Danh sách CB,GV coi thi HSG cấp tỉnh năm học 2011-2012

 
11 Giấy triệu tập thành viên tổ Trọng tài, thành viên các tiểu ban Giải thể thao học đường cấp huyện năm học 2011-2012

 
12 Giấy triệu tập họp triển khai Giải Thể thao học đường huyện Sơn Hòa ( lần 2)

 
13 Giấy mời tham dự Khai mạc và Tổng kết Giải thể thao học đường huyện Sơn Hòa

 
14 Thông báo số 1 của Ban tổ chức Giải Thể thao học đường Sơn Hòa, năm học 2011-2012

 
15 97/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn trong Giải thể thao học đường cấp huyện năm học 2011-2012

 
16 96/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban tổ chức Giải Thể thao học đường huyện Sơn Hòa năm học 2011-2012

 
17 16/CĐGD::Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Kỉ niệm ngày 8/3 của CĐGD Sơn Hòa

 
18 Khẩn - Giấy triệu tập họp triển khai Tổ chức Giải thể thao học đường huyện Sơn Hòa 2011-2012

 
19 Công văn chỉ đạo của UBND huyện Sơn Hòa về việc Tổ chức Giải TTHĐ cấp huyện và tham gia cấp tỉnh

 
20 11/CĐGD: Kết quả xét trợ cấp Quỹ tương trợ Công đoàn ngành giáo dục

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048