CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Bộ câu hỏi đề thi Thuyết trình về chủ đề Bác Hồ trong Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện - Sơn Hòa

 
2 Bộ câu hỏi Đề thi Theo dòng lịch sử cấp huyện - Sơn Hòa

 
3 Giấy triệu tập tập huấn công tác thư viện - Thiết bị trường học

 
4 267/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban tổ chức các Hội thi của Đội - huyện Sơn Hòa

 
5 268/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban phục vụ các Hội thi của Đội - Huyện Sơn Hòa

 
6 Giấy triệu tập họp Ban Giám khảo chuẩn bị các Hội thi của Đội.

 
7 270/PGDĐT:V/v hướng dẫn nghỉ hè ; đánh giá viên chức năm học 2011-2012, kế hoạch biên chế CBQL-GV-NV năm học 2012-2013

 
8 Giấy triệu tập họp chuẩn bị các Hội thi Đội và Công tác Hè năm 2012

 
9 57/CĐGD:Thông báo xét trợ cấp Quỹ tương trợ công đoàn giáo dục huyện đợt 3/2012

 
10 258/PGDĐT:Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Kỷ năng Đội, Thi Tìm hiểu lịch sử Việt Nam và Thi GV-TPT Đội giỏi huyện Sơn Hòa.

 
11 Giấy mời Hội nghị Công đoàn và Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2014

 
12 251/QĐ-PGDĐT:Quyết định cử giáo viên THCS tham gia thanh tra kiểm tra HKII năm học 2011-2012

 
13 234/PGD&ĐT:V/v thông báo cho học sinh xem và cổ vũ giao lưu văn nghệ học sinh các huyện trong tỉnh

 
14 Bộ đề thị Hội thị Nghi thức đội cấp huyện năm học 2011-2012

 
15 Giấy triệu tập Giáo viên về tham gia Hội thi Giao lưu học sinh dân tộc cấp tỉnh.

 
16 Thông báo triệu tập các tiết mục văn nghệ tham gia Công diễn chào mừng khai mạc Hội thi cấp tỉnh

 
17 252/PGDĐT:V/v giao lưu tiếng việt HSDT cấp tỉnh năm học 2011-2012

 
18 Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XI

 
19 Giấy triệu tập tập huấn phần mềm SMAS 2.0

 
20 V/v cung cấp thông tin về di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048