CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 417/PGDĐT: V/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ trường học năm 2012

 
2 Giấy triệu tập ( tham gia đợt khảo sát năng lực ngoại ngữ)

 
3 92/CĐGD: Thông báo V/v xét trợ cấp Quỹ tương trợ ngành GD đợt 4/2012

 
4 90/KHLT:Kế hoạch liên tịch Hội thi " Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục Sơn Hòa" lần thứ I năm 2012

 
5 416/PGDĐT:về phối hợp chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp của PGD-ĐT Sơn Hòa

 
6 410/PGDĐT: V/v gửi danh sách GV thừa để biệt phái những đơn vị thiếu năm học 2012-2013

 
7 89/CĐGD: Hướng dẫn đóng góp ý kiến Báo cáo CĐGD huyện và Sửa đổi Điệu lệ CĐVN

 
8 88/CĐGD: Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp trong ngành Giáo dục và Đào tạo

 
9 V/v thay đổi kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2012

 
10 407/PGDĐT:V/v thay đổi kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2012

 
11 87/CDGD:Đăng ký CB, GV, NV tham gia Giải Bóng đá nam của huyện năm 2012

 
12 Giấy mời tham dự Hội nghị công đoàn - BTV CĐGD huyện

 
13 404/PGDĐT:V/v nộp bổ sung các văn bằng, chứng chỉ cho công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức năm 2012

 
14 Giấy triệu tập nhập dữ liệu nhà trường lên phần mềm SMAS 2.0 trong trường học

 
15 387/PGDĐT:V/v tổ chức BD chính trị và chuyên môn hè 2012 cho CBQL, GV và nhân viên

 
16 386/PGDĐT:V/v lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại CBQL trường học

 
17 Công văn huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo của huyện

 
18 380/PGDĐT:Thông báo v/v giao biên chế trường, lớp, học sinh năm học 2012-2013

 
19 83/CĐGD:Lịch phân công tổ chức Đại hội của 36 CĐCS trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2014

 
20 84/CĐGD:Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội CĐGD huyện nhiệm kỳ 2013-2018

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048