CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Công văn chỉ đạo của UBND huyện về phòng chống HIV/AIDS, Ma túy, Mại dâm

 
2 Công văn quy định các bài hát múa tập thể trong trường học năm học 2012-2013

 
3 Công văn hướng dẫn về phòng chống HIV/AIDS, Ma túy, Mại dâm năm học 2012-2013 của Sở GD-ĐT

 
4 Công văn hướng dẫn về An toàn Giao thông 2012-2013 và Hội thi Giao thông thông minh"

 
5 Chương trình và Lịch thi nữ Hội thi "Nữ Duyên dáng,tài năng ngành GD" năm 2012

 
6 Giấy mời tham dự Hội thi Nữ duyên dáng, tài năng ngành GD huyện Sơn Hòa.

 
7 Giấy triệu tập triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non

 
8 509/QĐ-PGDĐT:Quyết định v/v thành lập khối thi đua năm học 2012-2013

 
9 512/PGDĐT: Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh và giải toán trên Internet năm học 2012-2013

 
10 Giấy triệu tập tham gia Hội thi Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục

 
11 Giấy triệu tập Hội nghị triển khai công tác Đội năm học 2012-2013

 
12 501/PGDĐT: V/v thống báo Làm hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL trường học

 
13 Giấy triệu tập tập huấn bình đẳng giới năm 2012

 
14 495/PGDĐT:Quyết định thành lập Ban giám khảo và các tiểu ban Hội thi nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục năm 2012

 
15 494/PGDĐT:Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục năm 2012

 
16 Quyết định V/v khen thưởng các tập thể xuất sắc trong khối thi đua năm học 2011- 2012 của UBND huyện Sơn Hòa

 
17 482/PGDĐT:Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Nữ duyên dáng ngành GD lần thứ I năm 2012.

 
18 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2011-2012

 
19 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012 – 2013

 
20 Thư của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048