CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 485/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Họp thống nhất nội dung đợt tập huấn chuyên môn hè 2017)

 
2 484/PGDĐT V/v chuẩn bị đón đoàn Sở GDĐT kiểm tra, đôn đốc công tác phổ cập GDTH năm 2017

 
3 480/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học từ nay đến năm 2020

 
4 04/GTT-BCĐ.PCGD-XMC Giấy triệu tập ( triển khai công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2017)

 
5 441/PGDĐT V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

 
6 438/TB-PGDĐT Thông báo về việc tuyển hợp đồng giáo viên mầm non ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

 
7 437/ PGDĐT V/v đăng ký sô lượng viên chức giáo viên tham gia học chứng chỉ bồi sưỡng viên chức giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện

 
8 68-KHLT-PGDĐT-CĐGD Kế hoạch tham gia cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam "

 
9 21/HKH V/v tổ chức trao học bổng COPI năm học 2017-2018

 
10 423/ PGDĐT V/v lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường học

 
11 419/PGDĐT V/v triển khai kế hoạch dạy học cấp Tiểu học năm học 2017-2018

 
12 416/PGDĐT Về việc triển khai khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới

 
13 135/ QĐ-PGDĐT Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử i-office của Phòng Giáo dục và Đào tạo

 
14 411/ GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( tập huấn văn phòng điện tử)

 
15 408/PGDĐT V/v thẩm định hồ sơ và các điều kiện để thành lập trường Tiểu học Sơn Đình và THCS Dơn Định

 
16 406/PGDĐT V/v các trường gửi danh sách giáo viên thừa về Phòng Giáo dục và Đào tạo để biệt phái đến những đơn vị thiếu giáo viên, năm học 2017-2018

 
17 405/PGDĐT V/v Hiệu trưởng các trường tổ chức lại việc đánh giá, xếp lọai chuẩn Phó hiệu trưởng năm học 2016-2017

 
18 400/PGDĐT V/v tạo điều kiện cho viên chức giáo viên bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

 
19 60-BC/PGDĐT-CĐGD Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học " Xanh- Sạch -Đep -An toàn" năm học 2016-2017

 
20 383/KH-PGDĐT Kế họach tập huấn BDTX giáo viên tiểu học hè năm 2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048