CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Giấy triệu tập tập huấn Công tác Đội và Nhi đồng

 
2 576/PGDĐT: Giấy triệu tập bốc thăm và họp chuẩn bị hội giảng GV dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2012-2013.

 
3 571/PGDĐT:V/v giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 
4 570/PGDĐT:V/v xét hết thời gian tập sự cho giáo viên

 
5 559/PGDĐT: V/v tăng cường công tác thu BHYT đợt 2 năm học 2012-2013

 
6 Giấy mời đ/c Hiệu trưởng 35 đơn vị dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục huyện NK 2013-2018

 
7 Giấy triệu tập Đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn giáo dục huyện, nhiệm kỳ 2013-2018

 
8 546/PGDĐT:Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS;phòng chống các tệ nạn xã hội...

 
9 537/PGDĐT:V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2012-2013

 
10 536/KH-PGDĐT:Kế hoạch thanh tra năm học 2012-2013

 
11 Thông báo kết quả xét hợp đồng GV,nhân viên ngành GD huyện Sơn Hòa năm học 2012-2013

 
12 523/PGDĐT:V/v phát hành vở luyện Viết đúng, Viết đẹp cấp tiểu học năm học 2012-2013

 
13 Thông báo kết luận của đ/c Lê Thanh Lai phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị Tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2011-2012 và triển khai BHYT học sinh năm học 2012-2013

 
14 Giấy triệu tập tập huấn an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

 
15 523/PGDĐT:Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS

 
16 Giấy triệu tập tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và triển khai công tác thi đua

 
17 519PGDĐT: Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra giáo dục năm học 2012-2013

 
18 103/LT- PGDĐT-CĐGD:Hướng dẫn tổng kết 5 năm Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

 
19 102/LT-PGDĐT-CĐGD:Hướng dẫn hội nghị CBCC năm học 2012-2013

 
20 518/PGDĐT:Về việc chế độ nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048