CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Giấy triệu tập ( tham gia coi thi kiểm tra HKI bậc THCS năm học 2012-2013 )

 
2 757/QĐ-PGDĐT:Quyết định thanh tra coi thi kiểm tra HKI THCS năm học 2012-2013

 
3 Giấy triệu tập tập huấn hướng dẫn cài đặt phần mềm Mi Sa

 
4 725/PGDĐT:V/v tham gia đợt khảo sát năng lực tiếng Anh tại Phú Yên tháng 12/2012

 
5 Giấy triệu tập (họp chuẩn bị tham gia hội thi GV dạy gỏi cấp tỉnh)

 
6 733/PGDĐT:V/v hướng dẫn kiểm tra HKI bậc THCS năm học 2012-2013

 
7 740/PGDĐT:Quyết định V/v cử giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG giải toán trên máy tính Casio năm học 2012-2013 dự thi cấp tỉnh

 
8 738/PGDĐT:Quyết định v/v thành lập đội tuyển học sinh Giỏi THCS giải toán trên máy tính cầm tay Casio tham gia dự thi cấp tỉnh năm học 2012-2013

 
9 161/CĐGD: V/v hướng dẫn mang trang phục và đeo thẻ CB, GV, VC và LĐ khi đến trường đến lớp

 
10 Giấy triệu tập triển khai Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường

 
11 712/PGDĐT:Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2012-2013

 
12 710/PGDĐT:V/v giảm thời gian dạy tại trường đối với GV đang tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng anh tại Phú Yên

 
13 162/CĐGD:về việc treo băng rôn chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

 
14 708/PGDĐT:V/v chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chuẩn PCGD THCS năm 2012 của Sở GD&ĐT

 
15 703/PGDĐT:V/v nộp dữ liệu PMIS định kỳ năm học 2012-2013

 
16 700/PGDĐT:Thông báo số 1 về Tham gia cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet

 
17 Giấy triệu tập tập huấn công tác PC GDTHCS

 
18 Kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 42

 
19 689/PGDĐT: Kế hoạch tham gia cuộc thi" Giao thông thông minh" trên Internet năm học 2012-2013

 
20 674/PGDĐT:Thông báo số 2 V/v tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh và Giải toán trên internet năm học 2012-2013

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048