CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 793/PGDĐT:V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I- năm học 2012-2013

 
2 Giấy triệu tập ( tham gia tổ nghiệp vụ trong hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013)

 
3 Giấy triệu tập (Hỗ trợ cho GV thi dạy giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh)

 
4 Giấy triệu tập ( nghiệm thu mẫu thiết bị đồ chơi nội thất..)

 
5 788/PGDĐT:V/v hướng dẫn hồ sơ hết thời gian hợp đồng thử việc 2 tháng, đề nghị hợp đồng 1 năm

 
6 786/PGDĐT:Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2012 - 2013

 
7 782/PGDĐT:Kế hoạch thi GV hội giảng bậc mầm non cấp huyện năm học 2012-2013

 
8 169/CĐGD:Thông báo kết quả xét trợ cấp Quỹ tương trợ CĐGD huyện đợt 6/2012

 
9 168/CĐGD: Thông báo lịch kiểm tra chuyên đề công tác tài chính và báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 
10 02-LT/HĐ-PGDĐT:Kế hoạch liên tịch về tiếp tục triển khaithực hiện "Kế hoạch nhỏ" năm học 2012- 2013

 
11 773/PGDĐT:V/v đánh giá kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp trường và Tuyển chọn học sinh tham gia cấp huyện năm học 2012-2013

 
12 03-LT/HĐ-PGDĐT:Kế hoạch liên tịch về thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên giai đoạn 2012-2017

 
13 Giấy triệu tập (Hội giảng GV giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh năm học 2012-2013)

 
14 167/CĐGD:Thực hiện Báo cáo trích nộp kinh phí 2% công đoàn năm 2012

 
15 770/PGDĐT:Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học 2012-2013

 
16 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2012-2013

 
17 767/PGDĐT:V/v một số công việc chuẩn bị tham gia hội giảng bậc tiểu học cấp tỉnh

 
18 766/PGDĐT: V/v đổi lịch kiểm tra HK I bậc tiểu học năm học 2012-2013

 
19 674/PGDĐT:Quyết định v/v cử giáo viên chấm bài thi kiểm tra HKI năm học 2012-2013

 
20 Quyết định tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048