CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 35/PGDĐT: V/v sử dụng hợp lý CSVC, thiết bị phục vụ các hoạt động GD của nhà trường

 
2 31/PGDĐT: Thông báo tuyển hợp đồng GV TPT đội và nhân viên y tế trường học

 
3 27/PGDĐT:Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài sản trường học

 
4 25/PGDĐT: V/v Hồ sơ, thời gian nộp đề tài KHSPUD cấp tỉnh, cấp huyện

 
5 Danh sách học sinh tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện ( 2012-2013)

 
6 01/CĐGD-CTĐGD:Thông báo kết quả công chức, viên chức và lao động ngành GD-ĐT Sơn Hòa quyên góp giúp đỡ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Bích Trâm không may qua đời

 
7 16/PGDĐT: V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải Toán trên inetnet cấp trường và Tuyển chọn học sinh tham gia cấp huyện năm học 2012-2013

 
8 Giấy triệu tập(Tham gia làm công tác coi thi kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện năm học 2012-2013)

 
9 15/QĐ-PGDĐT:QĐ V/v thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet Cấp huyện –năm học 2012-2013

 
10 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện mục tiêu PCGDMNTNT năm 2013 và giấy triệu tập

 
11 10/PGDĐT:Thông báo V/v đăng ký kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010

 
12 Giấy triệu tập (họp để sơ kết học kỳ I bậc THCS năm học 2012-2013)

 
13 03/QĐ-PGDĐT:Quyết định V/v ban hành Điều lệ tổ chức Giải Bóng đá TH, THCS trong HKPĐ cấp huyện năm 2013

 
14 06/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập HĐ chấm thi HSG THCS cấp huyện năm học 2012-2013

 
15 04/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban ra đề thi HSG THCS cấp huyện năm học 2012-2013

 
16 05/QĐ-PGDĐT:Quyết định Thành lập HĐ coi thi HSG THCS cấp huyện năm học 2012-2013

 
17 803/PGDĐT:V/v cung cấp số liệu thống kê đối với công tác GDTX học kỳ I năm học 2012-2013

 
18 800/BC-PGDĐT:Báo cáo sơ kết cuộc vận động " Mỗi CB, GV nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo hoặc học yếu, năm học 2012-2013" - ngành GD-ĐT Sơn Hòa"

 
19 797/PGDĐT:Quyết định V/v giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trường học năm học 2012-2013

 
20 795/PGDĐT:V/v hướng dẫn báo cáo thống kê EMIS giữa năm học 2012-2013

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048