CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 02/KH-BCĐ:Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Sơn Hòa, năm học 2012-2013

 
2 432/PGDĐT:Kế hoạch tham gia Hội thi Quyền trẻ em năm 2013 do UBND huyện Sơn Hòa tổ chức

 
3 420/PGĐT:V/v góp ý dự thảo Đề án thuyên chuyển biệt phái và luân chuyển giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện Sơn Hòa

 
4 416/PGDĐT:Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2013 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

 
5 Giấy triệu tập tham gia tập huấn Công tác Đội năm học 2013-2014

 
6 364/PGDĐT:Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2012-2013

 
7 363/PGDĐT:V/v kế hoạch kiểm tra việc thực hiện mục tiêu PCGDMNTNT năm 2013

 
8 364/PGDĐT:Hướng dẫn các công tác hè năm học 2012-2013

 
9 Giấy triệu tập tập huấn phần mềm MISA tại TP Đà Nẵng

 
10 Giấy mời tham dự khai mạc, trao giải Hội thi Aerobic tiểu học

 
11 Giấy triệu tập tập huấn công tác phòng chống Ma túy

 
12 357/QĐ-PGDĐT:QĐ thanh tra xét công nhận TN THCS năm học 2012-2013

 
13 355/PGDĐT:V/v lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại CBQL trường học

 
14 Giấy triệu tập Giáo viên các trường tham gia làm Trọng tài trong Hội thi Aerobic năm học 2012-2013

 
15 62/CĐGD:Thông báo kết quả xét Quỹ tương trợ NGD huyện đơt 3 năm 2013

 
16 353/PGDĐT:Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi Aerobic dành cho học sinh tiểu học năm học 2012-2013

 
17 Giấy triệu tập Giáo viên các trường tham gia làm Trọng tài trong Hội thi Aerobic năm học 2012-2013

 
18 348/QĐ-PGDĐT: Quyết định khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong Hội thi Thiếu nhi làm theo lời Bác cấp tỉnh

 
19 342/PGDĐT:V/v xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, HS TN THCS đợt 2 năm học 2012-2013

 
20 345/PGDĐT:Báo cáo thống kê hồ sơ trường EMIS cuối năm 2012-2013

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048