CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 597/PGDĐT:v/v tăng cường kiểm tra chấn chỉnh dạy thêm , học thêm năm học 2013-2014

 
2 572/KH-PGDĐT:Kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học 2013-2014

 
3 577/HD-PGDĐT:Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2013-2014

 
4 568/KH-PGDĐT:Kế hoạch tập huấn công tác phòng chống bệnh Lao trong các trường THCS năm 2013

 
5 565/PGDĐT:V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 21013-2014

 
6 566/PGDĐT:Lịch công tác trọng tâm giáo dục mầm non năm học 2013-2014

 
7 564/PGDĐT:Hướng dẫn sơ kết 4 năm thực hiện TTLT 34 giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Công An

 
8 562/PGDĐT:V/v triển khai đền án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

 
9 Giấy triệu tập v/v tập huấn chuyên môn cấp THCS

 
10 Giấy triệu tập tập huấn công tác KĐCL cấp THCS

 
11 Giấy triệu tập dự Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm học 2013-2013

 
12 102/LT-CĐGD-PGDĐT: Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của PGDĐT và CĐGD Sơn Hòa

 
13 97/CĐGD:Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Giáo dục Sơn Hòa năm học 2013-2014

 
14 540/PGDĐT: Hướng dẫn Báo cáo thống kê hồ sơ trường EMIS đầu năm

 
15 Giấy triệu tập tập huấn công tác Y tế trường học

 
16 518/TB-PGDĐT:Thông báo V/v tuyển hợp đồng GV,NV ngành GD&ĐT năm học 2013-2014

 
17 Giấy mời dự buổi trao vốn của Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

 
18 453/TB-PGDĐT:Thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2013-2014

 
19 Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

 
20 459/PGDĐT:V/v tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2013 cho CB,QL,giáo viên và nhân viên

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048