CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 204/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập các tiểu ban trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giáo dục năm 2014

 
2 203/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giáo dục năm 2014

 
3 202/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giáo dục năm 2014

 
4 Quyết định về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện Sơn Hòa năm học 2014-2015

 
5 117-HDLT/PGDĐT-CĐGD:Hướng dẫn của PGD-ĐT và CĐGD về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

 
6 512/PGDĐT:V/v hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

 
7 498/TB-PGDĐT:Thông báo về việc tuyển hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

 
8 Giấy triệu tập tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2014-2015

 
9 94-KHLT/PGDĐT-CĐGD:Kế hoạch liên tịch về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn ngành lần thứ IV, năm 2014 của Phòng GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục huyện Sơn Hòa

 
10 100-LT/PGDĐT-CĐGD-CTĐ:về việc vận động hiến máu tình nguyện đơt ngày 07.11.2014 của ngành GD-ĐT Sơn Hòa

 
11 94-KHLT/PGDĐT-CĐGD: Kế hoạch liên tịch về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn ngành lần thứ IV, năm 2014 của Phòng GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục huyện Sơn Hòa

 
12 466/PGDĐT:V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong nhà trường

 
13 Hướng dẫn một số nội dung để chuẩn bị cho việc triển khai BHYT học sinh năm học 2014-2015

 
14 Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2013-2014 của UBND huyện Sơn Hòa

 
15 296/PGDĐT:Về việc triển khai thực hiện hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

 
16 Thông báo danh sách học sinh được tuyển chọn ở các trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Yên

 
17 293/KH-PGDĐT: Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Yên

 
18 283/KH-PGDĐT:Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2014 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

 
19 Giấy triệu tập họp triển khai kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Yên

 
20 292/UBND:V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết của UBND huyện Sơn Hòa

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048