CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 33/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thể thao học đường huyện Sơn Hòa

 
2 21/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập đội tuyển HSG 3 môn TNTH, Lý, Hóa, Sinh tham gia thi cấp tỉnh, năm học 2014-2015

 
3 21/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập đội tuyển HSG 3 môn TNTH, Lý, Hóa, Sinh tham gia thi cấp tỉnh, năm học 2014-2015

 
4 22/QĐ-PGDĐT:Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức Giải thể thao học đường huyện Sơn Hòa, năm học 2014-2015

 
5 28-CTPH/BHXH-PGDĐT:Chương trình phối hợp Tuyên truyền và thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

 
6 71/KH-PGDĐT:Kế hoạch tổ chức thi giải Toán qua Internet cấp huyện năm học 2014-2015

 
7 70/KH-PGDĐT:Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

 
8 68/KH-PGDĐT:Kế hoạch tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015

 
9 12/QĐ-PGDĐT:Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục huyện Sơn Hòa.

 
10 39/PGDĐT:V/v thông báo học sinh bồi dưỡng tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

 
11 43/PGDĐT:Hướng dẫn thực hiện công tác văn thư- lưu trữ các trường trực thuộc

 
12 641/PGDĐT: V/v thực hiện các nhiệm vụ Công tác Đội và Hoạt động GDNGLL

 
13 227/QĐ-PGDĐT:Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2014-2015

 
14 622/PGDĐT:Thông báo số 1 về việc tham gia cuộc thi Giao thông thông minh trên internet

 
15 615/PGDĐT:V/v hoàn thành dữ liệu SMAS học kỳ I năm học 2014-2015

 
16 Công văn của BHXH huyện V/v thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT

 
17 616/HD-PGDĐT:Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, năm học 2014-2015

 
18 613/KH-PGDĐT:Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internat cấp huyện năm học 2014-2015

 
19 575/PGDĐT:Thông báo số 1, Hội diễn văn nghệ Quần chúng ngành GD-ĐT huyện

 
20 Giấy triệu tập họp bốc thăm, chia bảng thi trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giáo dục năm 2014

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048