CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 528/TB-PGDĐT: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác ANTT và TTATGT trường học của Sở GDĐT và Công an tỉnh Phú Yên

 
2 432/KH-PGDĐT:Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2015-2016

 
3 Thông báo kết quả xét Quỹ tương trợ đợt I, năm học 2014-2015 của CĐGD

 
4 Thư của Chủ tịch Nước, Chủ tịch Tỉnh nhân dịp khai giảng năm học 2015-2016

 
5 Lịch phân công dự lễ khai giảng năm học 2015-2016

 
6 Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2014-2015

 
7 333/TB-PGDĐT:Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2014-2015

 
8 325/KH-PGDĐT:Kế hoạch kiểm tra hoạt động trung tâm HTCĐ năm học 2014-2015

 
9 321/GTT-PGDĐT:Giấy triệu tập tham gia Lớp tập huấn Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, năm học 2015-2016

 
10 216/TB-PGDĐT:Thông báo v/v treo cảo Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

 
11 Thông báo kết quả Hội thi Giữ vở sạch- viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2014-2015

 
12 64/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thi Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ; Hội thi Tuyên truyền măng non; thi phụ trách Sao giỏi và Liên hoan giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" năm học 2014-2015

 
13 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ; Hội thi Tuyên truyền măng non; thi phụ trách Sao giỏi và Liên hoan giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" năm học 2014-2015

 
14 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ; 168/TB-PGDĐT:Hội thi Tuyên truyền măng non; thi phụ trách Sao giỏi và Liên hoan giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" năm học 2014-2015

 
15 51/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Đội tuyển các môn đồng đội tập luyện để tham gia Giải TTHĐ cấp Tỉnh

 
16 07-KHLT/PGDĐT-HĐ:Kế hoạch Giao lưu Tiến Việt HS dân tộc, Thi Phụ trách Sao giỏi, Thi Kể chuyện Bác Hồ, Thi tuyên truyền măng non cấp Huyện, tham gia cấp Tỉnh

 
17 Lịch thi đấu tổng hợp và Lịch thi đấu từng môn Giải TTHĐ cấp huyện năm học 2014-2015

 
18 30/QĐ-PGDĐT:Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi kỳ thi giải toán qua Internet cấp huyện năm học 2014-2015

 
19 35/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập Ban kiểm tra hồ sơ và làm thẻ thi đấu cho vận động viên tham gia Giải TTHĐ cấp Huyện

 
20 34/QĐ-PGDĐT:Quyết định thành lập các Tiểu ban Chuyên môn Giải thể thao học đường cấp Huyện

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048