CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 569/PGDĐT V/v tuyên truyền phòng , chống, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong học sinh

 
2 568/PGDĐT V/v tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu các khoản đóng góp trong các nhà trường

 
3 566/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập họp triển khai kế hoạch tham gia Liên hoan Tiếng hát Giáo viên ngành GD-ĐT tỉnh Phú Yên

 
4 565/PGDĐT V/v chuẩn bị cho Hội thi "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN" cấp huyện

 
5 564/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn phòng chống dịch bệnh...)

 
6 561/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập

 
7 556/PGDĐT V/v thông báo kết quả vận động quyên góp sách giáo khoa và trao tặng cho các trường

 
8 548/PGDĐT Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018

 
9 547/PGDĐT Rà soát và nhập số liệu PCGD-XMC năm 2017

 
10 546/PGDĐT Về việc Tổ chức Tuần lễ huởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 
11 544/PGDĐT V/v nhắc nhở các đơn vị không thực hiện báo cáo theo công văn số 488/PGDĐT, ngày 06/9/2017

 
12 543/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển chon HSG cấp huyện lớp 9 năm học 2017-2018

 
13 01/CTLT-HĐ-PGDĐT Chương trình liên tịch triển khai thực hiện Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

 
14 539/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia Hội nghị tuyên truyền bộ luật lao động, luật BHXH...

 
15 538/PGDĐT V/v tham gia hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý

 
16 536/PGDĐTV/v hướng dẫn thực hienẹ nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018

 
17 535/KH-PGDĐTKế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017

 
18 531/PGDĐTV/v thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp TNVK đối với CC,VC và nâng phụ cẤp TN nghề đối với nhà giáo đợt 2/2017

 
19 94/HDLT-PGDĐT-CĐGD Hướng dẫn tổ chức hội nghị công chức,viên chức và người lao động năm học 2017-2018

 
20 524/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( Họp chuyên môn)

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048