CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 20-TL/ĐTN-GDĐT Thể lệ tổ chức Hội thi Nghi thức đội, Trống Đội, thi kỹ năng Truyền tin, thi Phụ trách Sao giỏi và thi Múa tập thể, cấp Huyện, năm học 2015-2016

 
2 19-KHLT/ĐTN-GDĐT Kế hoạch liên tịch về tổ chức Nghi thức đội, Trống Đội, thi kỹ năng Truyền tin, thi Phụ trách Sao giỏi và thi Múa tập thể, cấp Huyện, năm học 2015-2016

 
3 168/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Nghi thức đội, Trống đội, thi kỹ năng Truyền tin, thi Phụ trách Sao giỏi và thi múa tập thể, cấp huyện năm học 2015-2016

 
4 165/PGDĐT V/v tăng cường công tác huy động học sinh chưa ra lớp sau Tết Nguyên đán đi học lại

 
5 164/PGDĐT V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp TNVK đối với CC,VC và nâng P/c thâm niên nghề đối với GV đợt 1 năm 2016

 
6 28-LT/PGDĐT-CĐGD-CTĐ V/v vận động, quyên góp các loại quỹ đợt 1 năm 2016

 
7 162/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 195-KL/HU của ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa

 
8 160/BC-PGDĐT Báo cáo sơ kết công tác tổ chức kiểm tra tập trung HKI và triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra tập trung HKII năm học 2015-2016

 
9 159/PGDĐT V/v quản lý, thu gom và tiêu hủy hóa chất hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

 
10 158/PGDĐT Về việc tiếp tục tham gia cuộc thi "Chinh phục vũ môn" vòng 1 cấp tỉnh lần thứ 2, năm học 2015-2016

 
11 153/PGDĐT V/v hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016

 
12 154/ KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn HSG ở khối lớp 8 cấp huyện năm học 2015-2016

 
13 147/PGDĐT V/v thực hiện luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân

 
14 47/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan PGDĐT

 
15 145/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức thi Giữ vở sạch và viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2015-2016

 
16 56/ QĐ-PGDĐT Quyết định về việc chọn HSG giải toán qua Internet bằng Tiếng Việt cấp huyện tham dự thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 Khối lớp 5

 
17 54/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc khen thưởng trong kỳ thi Giải toán qua Internet cấp huyện năm học 2015-2016

 
18 141/KH-PGDDT

 
19 136/ PGDĐT V/v tăng cường tuyên truyền phòng chống tay chân miệng

 
20 135/ PGDĐT V/v triển khai tẩy giun cho học sinh tiểu học đợt 1 năm 2016

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048