CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 314/PGDĐT V/v góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn chuẩn bị cho năm học 2016-2017

 
2 304/PGDĐT V/v báo cáo đội ngũ giáo viên và số liệu CSVC giáo dục thể chất

 
3 301/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2016

 
4 296/PGDĐT V/v tổ chức thi lại và đăng ký dạy thêm trong hè

 
5 293/PGDĐT V/v tổ chức học sinh cổ động tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020

 
6 292/PGDĐT V/v phát hành sách Mầm non năm 2016

 
7 290/PGDĐT V/v hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho tổng kết năm học 2015-2016

 
8 55-LT/ PGDĐT-CĐGD-CTĐ V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016

 
9 289/PGDĐT V/v thực hiện đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông năm học 2015-2016

 
10 288/PGDĐT V/v chấn chỉnh thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc

 
11 282/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, cấp tỉnh năm học 2015-2016

 
12 281/PGDĐT Về việc hướng dẫn báo cáo thống kê EMIS trực tuyến trên thông tin quản lý giáo dục cuối năm học 2015-2016

 
13 280/KH-PGDĐT Kế hoạch tuyên truyền vận động chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020

 
14 279/CTr-PGDĐT Chương trình hành động Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào " Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020

 
15 278/PGDĐT V/v thuyên chuyển, luân chuyển GV,NV theo đề án thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển GV ngành Giáo dục huyện Sơn Hòa năm học 2016-2017

 
16 277/ PGDĐT Về việc báo cáo tổng kết công tác KTNBTH năm học 2015-2016

 
17 270/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập về việc cử giáo viên giám sát xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

 
18 272/PGDĐT V/v thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

 
19 268/PGDĐT V/v tổ chức kiểm tra chéo và tổng kết thi đua cuối năm giữa các đơn vị thành viên trong khối thi đua

 
20 267/KH-PGDĐT Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048