CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 393/ PGDĐT V/v tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo

 
2 386/TB-PGDĐT Thông báo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017

 
3 384/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn trường học kết nối

 
4 383/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học hè 2016

 
5 378/PGDĐT V/v tổ chức " ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2016

 
6 378/PGDĐT V/v tổ chức " ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2016

 
7 368/PGDĐT V/v không tổ chức thi tuyển để xét chọn các lớp đầu cấp năm học 2016-2017

 
8 366/KH-PGDĐT Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho CC,VC, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa

 
9 363/PGDĐT V/v tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn (2006- 2016)

 
10 362/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( tập huấn phần mềm quản lý trường MN)

 
11 359/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập( đánh giá sáng kiến cấp cơ sở)

 
12 345/PGDĐT V/v triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý bài giảng điện tử

 
13 333/PGDĐT V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

 
14 332/PGDĐT V/v triệu tập tham dự Hội thảo Giáo dục trẻ khuyết tật

 
15 330/PGDĐT V/v đăng ký hồ sơ sổ sách GDTiH năm học 2016-2017

 
16 328/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trong hè 2016

 
17 325/PGDĐT V/v phụ đạo hè cho học sinh tiểu học chưa hoàn thành chương trình

 
18 15/TB- HĐTTVCGV Thông báo kết quả tuyển viên chức giáo viên năm 2015 của Tỉnh

 
19 317/PGDĐT V/v chấn chỉnh việc thực hiện thời gian tổng kết năm học 2015-2016

 
20 316/PGDĐT V/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048