CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 489/PGDĐT V/v hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe và biểu đồ tăng trưởng năm học 2016-2017

 
2 487/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 GDMN

 
3 488/PGDĐT Lịch công tác trọng tâm GDMN năm học 2016-2017

 
4 480/ GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập)

 
5 482/PGDĐT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017

 
6 481/PGDĐT V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn GT trong năm học 2016-2017

 
7 468/PGDĐT V/v tăng cường công tác đảm bảo ATGT, trật tự ATGT đầu năm học 2016-2017 và tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông tháng 9/2016

 
8 Thư của Chủ tịch tỉnh Phú Yên nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017

 
9 462/PGDĐT V/v tăng cường công tác xây dựng trường học " Xanh-Sạch- Đẹp"

 
10 451/PGDĐT V/v tăng cường công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS

 
11 450/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017)

 
12 447/TH-PGDĐT Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tập huấn " đổi mới hoạt động giáo dục ở tiểu học"

 
13 438/ KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

 
14 413/PGDĐT V/v thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

 
15 411/PGDĐT Về việc tiếp tục kiện toàn BQL Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn

 
16 20/TBLT/HĐ-PGDĐT Thông báo liên tịch v/v triệu tập đại biểu tham gia lớp tập huấn GV-TPT Đội tỉnh Phú Yên năm học 2016-2017

 
17 409/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn về đổi mới hoạt động giáo dục tiểu học

 
18 408/ PGDĐT Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 bậc THCS

 
19 404/PGDĐT V/v phối hợp tuyển chọn và cung cấp hồ sơ cho học sinh tham gia Giải bóng đá nhi đồng U10 huyện Sơn Hòa năm 2016

 
20 403/PGDĐT V/v triển khai kế hoạch dạy học cấp Tiểu học năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048