CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 535/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017

 
2 531/KH-PGDĐT Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

 
3 527/HD-PGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng năm học 2016-2017

 
4 525/PGDĐT V/v quy định hồ sơ chuyên môn tiểu học năm học 2016-2017

 
5 524/PGDĐT V/v báo cáo số lượng người lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong trường học

 
6 522/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2016-2017)

 
7 101-HDLT/PGDĐT-CĐN-CTĐ Hướng dẫn tiếp tục thực hiện năm thứ 5 Cuộc vận động " Mỗi CBQL, GV, NV ngành Giáo dục huyện nhận đỡ đầu cho một học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo hay học yếu năm học 2016-2017 và tổng kết 5 năm giai đoạn 2012-2017

 
8 92-HDLT/PGDĐT-CĐN Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC,VC và người lao động năm học 2016-2017

 
9 520/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016-2017)

 
10 713/UBND V/v tăng cường công tác vận động học sinh ra lớp năm học 2016-2017

 
11 519/PGDĐT V/v hướng dẫn báo cáo thống kê EMIS online đầu năm học 2016-2017

 
12 516/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức

 
13 Giấy triệu tập (họp triển khai công tác phổ cập GDTH)

 
14 513/PGDĐT V/v đăng ký bộ vở "Luyện tập viết đúng viết đẹp" cấp Tiểu học năm học 2016-2017

 
15 510/PGDĐT V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương đợt 2/2016

 
16 502/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2016-2017

 
17 501/KH-PGDĐT Kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017

 
18 496/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn võ cổ truyền Việt Nam )

 
19 495/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( tham gia hội thảo)

 
20 483/PGDĐT Lịch công tác giáo dục tiểu học năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048