CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 560/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện tốt CT 23-CT/TU , ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận số 195-KL/HU ngày 08/5/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa

 
2 558/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc

 
3 557/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND huyện Sơn Hòa về " triển khai thực hiện Đề án Tăng cường tiếng việt cho trẻ MN và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Hòa

 
4 556/PGDĐT V/v hướng dẫn một số công tác y tế trường học năm học 2016-2017

 
5 555/PGDĐT V/v hướng dẫn một số nội dung trọng tâm năm học 2016-2017 bậc tiểu học

 
6 181/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập khối lập khối thi đua năm học 2016-2017

 
7 554/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT)

 
8 549/PGDĐT V/v tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp

 
9 551/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm giỏi cấp THCS, cấp huyện năm học 2016-2017

 
10 550/PGDĐT V/v hướng dẫn cuộc thi giải Toán và Vật lý qua Internet năm học 2016-2017

 
11 548/PGDĐT V/v tổ chức cuộc thi KHKT cho học sinh THCS cấp huyện năm học 2016-2017

 
12 543/KH-PGDĐT Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 và năm học 2016-2017

 
13 542/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học năm học 2016-2017

 
14 540/PGDĐT V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2016-2017

 
15 97-LT/PGDĐT-CĐGD-CT V/v vận động quyên góp các loại quỹ đợt 3 năm 2016Đ

 
16 21-CTLT/HĐ-PGDĐT Chương trình liên tịch triển khai thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017

 
17 21-CTLT/HĐ-PGDĐT Chương trình liên tịch triển khai thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017

 
18 637/PGDĐT V/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo

 
19 89/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

 
20 536/PGDĐT V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048