CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 597/PGDĐTV/v một số chấn chỉnh công tác phổ cập

 
2 594/PGDĐT V/v mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học , THCS tại huyện Sơn Hòa

 
3 593/PGDĐT V/v triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 
4 592/PGDĐT V/v góp ý dự thảo Thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo

 
5 591/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Coi thi trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018

 
6 588/GTT-PGDĐTGiấy triệu tập ( tham gia đoàn kiểm tra phổ cập GDTHCS năm 2017)

 
7 587/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tham gia đoàn kiểm tra kết quả PCGDTH-XMC)

 
8 10/BCĐ-PCGD-XMC Lịch kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập GD THCS năm 2017

 
9 585/PGDĐT V/v chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

 
10 582/KH-PGDĐT Kế hoạch luyện tập và tham gia Liên hoan tiếng hát Giáoviên cấp tỉnh năm 2017

 
11 581/PGDĐTV/v tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện nhận đỡ đầu cho một học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo hay học yếu" năm học 2017-2018

 
12 578/PGDĐT Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

 
13 577/PGDĐTV/v thực hiện chỉ tiêu y tế học sinh

 
14 576/PGDĐT V/v hướng dẫn hồ sơ, kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học

 
15 575/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, văn phòng điện tử, KĐCL trường PT)

 
16 574/GTT-PHDĐT Giấy triệu tập họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao CC, VC, người lao động ngành GDĐT huyện lần thứ IV năm 2017

 
17 570/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 
18 573/PGDĐT V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; giờ giấc làm việc đối với công chức, viên chức,người lao động ngành GDĐT

 
19 572/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với tiêu chí xây dựng môi trường văn hóc trong trường học giai đoạn 2016-2020

 
20 571/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048