CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 652/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9 tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2016-2017

 
2 451/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

 
3 650/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức liên hoan Tiếng hát Tuổi thơ năm học 2016-2017

 
4 112-KH/PGDĐT-CĐGD Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng trường học "Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn"

 
5 213/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn "

 
6 644/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập về việc kiểm tra hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC năm 2016

 
7 620/KH-PGDĐT Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Lao trong các trường THCS năm 2016

 
8 642/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV tiểu học năm học 2016-2017

 
9 13/GTT-BCĐ.PCGD-XMC Giấy triệu tập họp thống nhất các nội dung kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016

 
10 635/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2016 và các năm tiếp theo

 
11 626/PGDĐT V/v triển khai cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

 
12 22-TBLT/HĐ-PGDĐT Thông báo v/v thực hiện phong trào " Kế hoạch nhỏ " năm học 2016-2017

 
13 112-HDLT/PGDĐT-CĐGD Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

 
14 621/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn phòng chống bệnh Lao)

 
15 619/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet (OIE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

 
16 618/PGDĐT V/v xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc theo thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015

 
17 204/QĐ-PGDĐT Quyết định công nhận học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2016-2017

 
18 615/PGDĐT V/v khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm trường Đại học Quy Nhơn

 
19 614/ PGDĐT V/v thông báo giải thưởng cho học sinh đạt kết quả cao và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2016-2017

 
20 613/KH-PGDĐT Kế hoạch kiểm tra tập trung HKI các khối 6,7,8,9 năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048