CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 254/QĐ-PGDĐT Quyết định V/v thành lập tổ giám sát kiểm tra tập trung HKI chung toàn tỉnh cho HS khối 6,7,8,9 năm học 2016-2017

 
2 253/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập các đội tuyển học sinh giỏi TNTH lớp 9 cấp huyện để ôn tập dự thi cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
3 252/QĐ-PGDĐT Quyết định công nhận học sinh giỏi TNTH lớp 9 cấp huyện năm học 2016-2017

 
4 251/QĐ-PGDĐT công nhận các nhóm, cá nhân đạt giải trong cuộc thi KHKT; vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017

 
5 734/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập họp BGK Hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017

 
6 733/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tập huấn giáo viên dạy học sinh khuyết tật

 
7 126-LT/PGDĐT-CĐGD-CTĐ V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016, ngày 30/12/2016

 
8 723/PGDĐT V/v thay đổi thời gian kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề tháng 12/2016

 
9 724/PGDĐT V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác kiểm tra năm học 2016-2017

 
10 125/BC-CĐGD Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn, học kỳ I, 2016-2017

 
11 717/PGDĐT V/v chấn chỉnh công tác quản lý của các trường năm học 2016-2017

 
12 716/PGDĐT V/v kiểm tra nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và kết quả hoạt động của các TTHTCĐ năm 2016

 
13 714/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn phần mềm SMAS 3.0)

 
14 237/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập HĐ chấm thi, trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện 3 môn TNTH năm học 2016-2017

 
15 236/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập HĐ coi thi, trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện 3 môn TNTH năm học 2016-2017

 
16 233/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng BGK cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn năm học 2016-2017

 
17 712/PGDĐT V/v chủ động ứng phó Áp thấp nhiệt đới gần bờ

 
18 711/PGDĐT V/v thông báo thời gian tổ chức kỳ thi chọn HSG TNTH lớp 9 năm học 2016-2017

 
19 692/PGDĐT V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ công cụ về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

 
20 691/PGDĐT V/v đánh giá cuối kì 1 cấp tiểu học năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048