CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 29/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Hội nghị sơ kết HKI năm học 2016-2017)

 
2 28/PGDĐT V/v phối hợp tổ chức điều tra dự báo nhu cầu người học giai đoạn 2017-2027

 
3 05/QĐ-PGDĐT Quyết định cử giáo viên bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi TNTH lớp 9 THCS tham dự kỳ thi chọn cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
4 24/KG-PGDĐT Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn TNTH năm học 2016-2017

 
5 18/KH-PGDĐT Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2017

 
6 14/PGDĐT V/v hướng dẫn đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 
7 Danh sách học sinh dự thi IOE cấp huyện tại Hội đồng thi Trường THCS Sơn Nguyên(được điều chỉnh)

 
8 Danh sách học sinh dự thi IOE cấp huyện tại Hội đồng thi Trường THCS TT Củng Sơn(được điều chỉnh)

 
9 06/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo thông tư 22)

 
10 05/PGDĐT V/v tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh năm học 2016-2017

 
11 02/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập hội đồng coi thi kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
12 04/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông và phần mềm văn phòng điện tử (i-office)

 
13 4619/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh lần thứ nhất

 
14 GIẤY MỜI (Giao dự toán ngân sách nhà nước cho các trường năm 2017

 
15 968/UBND Về việc không tặng quà cho lãnh đạo và các cơ quan vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mậu năm 2017

 
16 01/HD-PGDĐT Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường năm học 2016-2017

 
17 02/PGDĐT Hướng dẫn báo cáo thống kê EMIS và báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

 
18 255/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành trường MN 24/3 năm học 2016-2017

 
19 741/PGDĐT V/v xét cấp học bổng cho HS nghèo vượt khó học giỏi năm học 2016-2017

 
20 739/QĐ-PGDĐT V/v thông báo cấu trúc đề kiểm tra các môn tập trung toàn tỉnh HKI năm học 2016-2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048