CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 49/PGDĐT Về thời gian kiểm tra chuyên đề THCS Kpa Kơ Lơng, TH Sơn Hội

 
2 13/QĐ-PGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ Giải Thể thao học đường huyện Sơn Hòa năm học 2016-2017

 
3 48/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức Giải Thể thao học đường huyện Sơn Hòa 2016-2017

 
4 43/KH-PGDĐT Kế hoạch tập luyện và tham gia thi GV dạy giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
5 46/PGDĐT V/v triển khai Hội thi giao lưu tìm hiểu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2016-2017

 
6 44/KH-PGDĐT Kế hoạch giao lưu " Tiếng Việt của chúng em " cho học sinh dân tộc thiểu số

 
7 43/KH-PGDĐT Kế hoạch tập luyện và tham gia thi GV dạy giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
8 42/PGDĐT V/v bồi dưỡng các đội tuyển tham gia thi HSG khối 9 cấp tỉnh và thi Vật lý qua Internet cấp huyện

 
9 08/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
10 39/PGDĐT V/v chuẩn bị kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thư viện chuẩn của SGDĐT

 
11 38/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập ( tập huấn phần mềm văn phòng điện tử)

 
12 37/PGDĐT V/v tổ chức cổ động nhân dịp giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017

 
13 09/GM-CĐGD Giấy mời Hội nghị BCH Công đoàn Giáo dục mở rộng triển khai nhiệm vụ công tác HK II, năm học 2016-2017

 
14 35/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22

 
15 10/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v thành lập đội tuyển tham gia dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2016-2017

 
16 09/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v thành lập đội tuyển tham gia dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh cấp THCS năm học 2016-2017

 
17 36/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức BD học sinh giỏi kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện tham dự thi cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
18 10/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v chọn học sinh tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, cấp tiểu học năm học 2016-2017

 
19 09/QĐ-PGDĐT Quyết định v/v thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh,cấp THCS năm học 2016-2017

 
20 30/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048