CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 73/PGDĐT V/v thi HSG cấp tỉnh thí nghiệm thực hành lớp 9 THCS năm học 2016-2017

 
2 72/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
3 67/PGDĐT Về việc báo cáo CC-VC, người lao động tham gia học các lớp sau đại học

 
4 66/TB-PGDĐT Thông báo v/v tham gia cuộc thi giải toán qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
5 ***Giấy mời hội nghị triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2017

 
6 64/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập họp triển khai kế hoạch tổ chức giải thể thao học đường và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách sao giỏi cấp huyện năm học 2016-2017

 
7 63/PGDĐT V/v đăng ký mua tài liệu chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"

 
8 danh sách học sinh dự thi Cuộc thi giải Vật lý trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
9 62/TB-PGDĐT V/v thông báo thời gian thi và danh sách học sinh dự thi Cuộc thi giải Vật lý trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
10 18/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập hội đồng tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
11 57/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
12 61/PGDĐT V/v hướng dẫn giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật trong trường tiểu học

 
13 60/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành trường tiểu học Suối Bạc

 
14 59/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên đề trường tiểu học Sơn Hội

 
15 58/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên đề trường THCS Kpa Kơ Long

 
16 23-TL/ĐTN-GDĐT Thể lệ Hội thi Chỉ huy Đội giỏi và Phụ trách Sao giỏi năm học 2016-2017.

 
17 22-KHLT/ĐTN-GDĐT Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao giỏi cấp huyện 2016-2017

 
18 52/PGDĐT V/v thi tiếng hát tuổi thơ năm học 2016-2017

 
19 51/PGDĐT V/v đăng ký tập vở hỗ trợ học sinh nghèo, vượt khó học giỏi

 
20 50/PGDĐT Về thời gian kiểm tra chuyên ngành trường tiểu học Suối Bạc

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048