CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 133/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (tập huấn phầm mềm điện tử (i- office)

 
2 131/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên đề trường THCS Sơn Nguyên

 
3 130/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra công tác Thư viện-thiết bị trường học năm học 2016-2017

 
4 129/PGDĐT Về thời gian kiểm tra công tác Thư viên-thiết bị trường Tiểu học Phước Tân năm học 2016-2017

 
5 128/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Phước Tân

 
6 127/PGDĐT Về thời gian kiểm tra chuyên ngành trường THCS Phước Tân, kiểm tra chuyên đề trường THCS Sơn Nguyên

 
7 49/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
8 125/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi giải toán qua Internet cấp tỉnh cho học sinh khối lớp 4,5,8,9 năm học 2016-2017

 
9 124/HD-PGDĐT Hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và xây dựng nhà trường " An toàn về an ninh, trật tự" năm 2017

 
10 48/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Toán qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
11 46/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Đoàn huấn luyện viên, vận động viên tập luyện Giải Thể thao học đường tỉnh Phú Yên năm học 2016-2017

 
12 123/TB-PGDĐT Thông báo kết quả xét chọn, phân công tập luyện, tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách Sao giỏi cấp Tỉnh năm học 2016-2017

 
13 24/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết đánh giá, xếp loại " Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017

 
14 118/KH-PGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa

 
15 41/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập hội đồng coi thi giải Vật lý qua Internet cấp tỉnh cho họ sinh lớp 9 THCS năm học 2016-2017

 
16 40/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Vật lý qua Internet cấp tỉnh cho họ sinh lớp 9 THCS năm học 2016-2017

 
17 116/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ thi giải Vật lý qua Internet cấp tỉnh cho họ sinh lớp 9 THCS năm học 2016-2017

 
18 39/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc khen thưởng trong kỳ thi Vật lý qua internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
19 48/BHXH-PGDĐT V/v tiếp tục triển khai thu BHYT học sinh năm học 2016-2017

 
20 110/PGDĐT V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, p/c TNVK,PCTN nghề đợt 1/2017

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048