CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 171/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và thông báo số 47/TB-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo

 
2 164/ KH-PGDĐT Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

 
3 150/QĐ-PGDĐT Thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của Công an huyện Sơn Hòa

 
4 63/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, danh cho khối 4,5,8,9 năm học 2016-2017

 
5 149/PGDĐT Về việc phê bình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hội

 
6 143/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập( Đưa học sinh đi thi TNTH cấp tỉnh)

 
7 145/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập (Dự lễ tổng kết hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh)

 
8 142/PGDĐT Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi TNTH cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
9 56/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc cử cán bộ giám sát thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
10 58/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
11 140/TB-PGDĐT Thông báo số 1 tổ chức Hội thi Giao lưu " Tiếng việt của Chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu số, cấp huyện năm học 2016-2017

 
12 57/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
13 139/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Hội thi Phụ trách Sao giỏi cấp tỉnh, năm học 2016-2017

 
14 138/GTT_PGDĐT Giấy triệu tập tập luyện chương trình và tham gia Liên hoan Tiếng hát tuổi thơ cấp tỉnh, năm học 2016-2017

 
15 135/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II đề chung của Sở GDĐT năm học 2016-2017

 
16 55/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
17 54/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Toán qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017

 
18 134/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức thi Giữ vở sạch và viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2016-2017

 
19 01/KH-BCĐ-PCGD-XMC Kế hoạch thực hiện mục tiêu phổ cấp giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017

 
20 53/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thông báo hết hiệu lực đối với Quyết định phân công giáo viên làm công tác phổ cấp giáo dục

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048