CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 193/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành trường MN Ea Chà Rang

 
2 192/KH-PGDĐT Kế hoạch tập luyện và tham gia Giao lưu " Tiếng việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiếu số cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
3 82/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài thi thi kỳ thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2016-2017

 
4 81/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2016-2017

 
5 78/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài thi kỳ thi chọn HSG ở các khối 6,7 cấp huyện năm học 2016-2017

 
6 77/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi trong kỳ thi chọn HSG ở các khối 6,7 cấp huyện năm học 2016-2017

 
7 190/PGDĐT V/v hướng dẫn xét nghiệp THCS năm học 2016-2017

 
8 188/PGDĐT V/v tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở GD mầm non

 
9 74/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc khen thưởng trong giao lưu "Tiếng việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu số cấp huyện năm học 2016-2017

 
10 186/PGDĐT V/v hướng dẫn hồ sơ về đề tài NCKHSPƯD, sáng kiến và đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016-2017

 
11 184/TB-PGDĐT Thông báo số 1 tổ chức Hội thi Giữ vở sạch và Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2016-2017

 
12 182/PGDĐT V/v triển khai thực hiện công tác PCGDMNTNT năm học 2016-2017

 
13 180/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên đề trường mầm non Sơn Xuân năm học 2016-2017

 
14 179/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập tham gia đoàn kiểm tra chuyên đề trường mầm non Suối Trai năm học 2016-2017

 
15 178/PGDĐT V/v giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên , học sinh tiêu biểu

 
16 170/PGDĐT V/v thay đổi thời gian kiểm tra chuyên đề trường THCS Sơn Nguyên

 
17 72/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Toán tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh dành cho khối 4,5,8,9 năm học 2016-2017

 
18 71/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Vật lý trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
19 70/QĐ-PGDĐT Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi TNTH cấp tỉnh năm học 2016-2017

 
20 172/GTT-PGDĐT Giấy triệu tập dự lễ tổng kết "Giao lưu tiếng Việt của chúng em"

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048